Privacy statement

Privacy statement Expat Management Group B.V.

Versie: 06-10-2020

Expat Management Group B.V. verwerkt persoonsgegevens. Deze verwerking gebeurt als gevolg van onze dienstverlening maar ook bij het bezoek aan onze website of als u contact met ons zoekt voor informatie.
Expat Management Group B.V. neemt privacy serieus. Via deze verklaring informeren wij u over onze verwerkingen, uw rechten en andere relevante informatie. De verklaring is van toepassing op alle betrokkenen waarvan Expat Management Group B.V. gegevens verwerkt in het kader van haar dienstverlening of informatievoorziening.

Verantwoordelijke

Expat Management Group B.V., hierna EMG, is de verantwoordelijke voor de verwerkingen van EMG in de zin van de AVG. Onze gegevens zijn:

Expat Management Group B.V.
Adres:                      Herengracht 168
Postcode:                1016 BP Amsterdam
Land:                       Nederland
Email:                     info@expatmanagementgroup.com
Telefoon:                +3120-7070551
KvK:                         67700837

Verwerking van persoonsgegevens

EMG verwerkt persoonsgegevens als onderdeel van haar bedrijfsvoering en verzamelt deze via verschillende bronnen. Dit kan zijn via rechtstreekse aanlevering door betrokkene, via werkgevers, via officiële instanties, via ingeschakelde derde partijen of via het gebruik van deze website. EMG verwerkt alleen gegevens op basis van wettelijke grondslagen zoals de noodzakelijkheid bij het uitvoeren van een overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang of op basis van toestemming door betrokkene.

Uitvoering van overeenkomst:

In het kader van onze dienstverlening verwerkt EMG, na het aangaan van een overeenkomst van opdracht, op basis van de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst en het voldoen aan wettelijke vereisten de volgende gegevens:

  • voor- en achternaam
  • adres, postcode, woonplaats
  • geboortedatum, geslacht
  • burgerlijke staat
  • e-mailadres, telefoonnummer
  • nationaal identificatienummer
  • werkgeversinformatie
  • persoonlijke informatie over u, uw gezinssamenstelling en uw familie

Nieuwsbrief

In het kader van het versturen ven een nieuwsbrief verwerkt EMG op basis van uw toestemming de volgende informatie:

• voor- en achternaam en e-mailadres

De gegeven toestemming voor de verwerking van deze gegevens kan altijd door betrokkene worden ingetrokken.

Informatie

Wanneer u contact met ons opneemt voor informatie verwerkt EMG op basis van gerechtvaardigd belang de volgende gegevens:

• voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats

• e-mailadres, telefoonnummer

Website

Wanneer u onze website bezoekt verwerkt EMG via cookies op basis van gerechtvaardigd belang of toestemming gegevens omtrent websitegebruik voor statistische doeleinden en verbetering van de website. Wij wijzen u erop dat u de gegevensverwerking van cookies altijd kunt blokkeren via de instellingen in uw webbrowser. Meer informatie omtrent de verwerking van deze gegevens kunt u terugvinden in onze cookieverklaring.

Op de website van EMG zijn ook zichtbare links naar internetpagina’s van andere organisaties, zoals bijvoorbeeld op onze nieuwspagina. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en aanvaarden voor sites van derden op geen enkele wijze enige vorm van aansprakelijkheid. De aanbieder van deze website is zelf verantwoordelijke voor de inhoud van deze pagina’s. EMG controleert redelijkerwijs binnen haar mogelijkheden de weergegeven informatie van deze organisaties. Wanneer EMG echter van een wetsovertreding op een site van een derde verneemt zal de link onmiddellijk worden verwijderd.

Bewaartermijnen

EMG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij wettelijke bepalingen of zwaarwegende bedrijfsbelangen anders beslissen worden uw gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zodra gegevens onderdeel zijn van het uitvoeren van een overeenkomst houdt EMG zich aan de wettelijke termijnen. Voor gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt hanteert EMG een redelijke bewaartermijn van 2 jaar tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang, veranderende wetgeving, juridische interventie, lopende juridische kwesties of andere bepalingen anders beslissen.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website kunnen knoppen zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. EMG heeft hier geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn om te lezen wat zij met je gegevens doen.

Doorgifte

EMG verstrekt uw persoonsgegevens in principe nooit aan derden. Ook worden persoonsgegevens nooit in enige andere vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan noodzakelijk of waarvoor u toestemming heeft gegeven. In het kader van een wettelijke verplichting kan EMG gehouden zijn om informatie te verstrekken aan derden (bijvoorbeeld justitie) om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

Verwerking van gegevens vindt in principe plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer doorgifte buiten de EER plaats vindt gebeurt dit alleen op basis van strikte voorwaarden en conform de AVG.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, in te perken of over te laten dragen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@expatmanagementgroup.com. EMG zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

EMG verwerkt gegevens geheel of gedeeltelijk op zowel beveiligde interne IT-systemen als in cloudoplossingen. EMG maakt alleen gebruik van gecertificeerde providers waarmee EMG verwerkersovereenkomsten afgesloten. EMG heeft voor haar IT oplossingen passende technische en organisatorische maatregelen genomen die aansluiten bij de organisatie, de dienstverlening, de risico’s en de huidige stand van zaken in de techniek.

Klachten

EMG opereert met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u van mening zijn dat EMG niet in lijn met de wetgeving opereert of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EMG verwerkte persoonsgegevens laat dit ons dan zo snel mogelijk weten via info@expatmanagementgroup.com. Wij proberen er alles aan te doen om omissies te herstellen en staan altijd open voor suggesties en verbetering. Mocht u er met ons niet uitkomen heeft u altijd conform de AVG het recht om een klant in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover kunt u vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Download our privacy statement

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).